Takim pune i ministrit Bekteshi me drejtoreshën e Drejtorisë doganore Sllavica Kutirov

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, sot ka zhvilluar takim pune me drejtoreshën e Drejtorisë së doganave të Maqedonisë së Veriut, Sllavica Kutirov dhe zv/drejtorin, Muharrem Hasanin.
Gjatë takimit është diskutuar për çështjet aktuale dhe bashkëpunimin mes Ministrisë së Ekonomisë dhe Drejtorisë së doganave të Maqedonisë së Veriut, me ç’rast u shpreh gatishmëria nga të dyja palët për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të shkëlqyer që kanë të dy institucionet.
Tema e takimit ishin aktivitetet e ndërmarra në lidhje me zbatimin e rregullave alternative të origjinës në përputhje me situatën më të re në kuadër të Konventës Rajonale për Rregullat Preferenciale të Origjinës Penn-Mesdhetare nga 1 shtatori 2021. Si dhe sa i përket rregullave të reja të origjinës me BE-në, vendet EFTA dhe CEFTA.
Drejtoresha Kutirov informoi për një sërë masash të ndërmarra nga Drejtoria doganore me qëllim të thjeshtimit dhe lehtësimit të procedurave doganore, me qëllim të mbajtjes dhe avancimit të tregtisë ndërkufitare.
U theksuan edhe aktivitetet e Drejtorisë doganore në fushën e lëvizjeve të importit dhe eksportit dhe gjendja për vazhdimin e lidhjes rajonale.
Ndër temat e bisedës ishin statusi dhe aktivitetet lidhur me projektin për futjen e sistemit Track & Trace për monitorimin e produkteve të akcizës, i cili pritet të kontribuojë në kontrollin më të mirë të mallrave të akcizës në mbarë vendin.

Ministri Bekteshi dhe drejtoresha Kutirov diskutuan për projektet që dalin nga “Ballkani i Hapur”, si dhe për gjendjen e vazhdimit të lidhjes rajonale, mbi të gjitha projektin aktiv të “One Stop Shop” me Shqipërinë, mbështetjen e korridoreve të gjelbra, kontrollet e përbashkëta kufitare. , dhe kuadri ligjor i kontratave për OAE (operator ekonomik i autorizuar).

Drejtoresha Kutirov e informoi ministrin Bekteshi se Drejtoria doganore në vazhdimësi po e rrit mbledhjen e të hyrave nga importi dhe tregtia e brendshme, të hyrat e mbledhura janë më të larta për 4,88 miliardë denarë ose 37% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021 kur ishin mbledhur 13,16 miliardë denarë.

Ministri Bekteshi theksoi se përkrahja e Ministrisë së Ekonomisë për Drejtorinë Doganore do të vazhdojë edhe në periudhën në vijim, para së gjithash në drejtim të përmirësimit të shërbimeve, nga të cilat do të përfitojë e gjithë ekonomia.