Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot do ta mbajë mbledhjen e 52-të të rregullt, në të cilën në përputhje me kompetencat e saj do të shqyrtojë më shumë pika nga Programi i saj për punë dhe në interes të qytetarëve.

Sipas rendit të ditës të propozuar, në mbledhjen e sotme do të shqyrtohen më shumë pika  në mes të tjerave edhe Informacioni për aderim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Konventën për eliminimin e dhunës dhe ngacmimit në fushën e punës, me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Në mbledhjen e sotme, do të shqyrtohet edhe Informacioni për miratimin e Strategjisë nacionale për luftimin kundër mashtrimit dhe mbrojtjes së interesave financiare të Bashkimit Evropian në Republikën e  Maqedonisë së Veriut 2022-2025 dhe Plani i Veprimit për zbatim 2022-2023

Në mes të tjerash, para ministrave do të gjendet edhe Informacioni për Përshpejtuesin e Inovacionit të Mbrojtjes të NATO-s (Defence Innovation Accelarator for the North Atlantic – DIANA), të përgatitur nga Ministria  e Punëve të Jashtme.