Qeveria: Pagat në arsim i kemi rritur nga 3200 në 6400 denarë

Punonjësit në arsim dhe mbrojtja dhe edukimi i fëmijëve janë baza e zhvillimit të shoqërisë dhe potencialit cilësor njerëzor. Prandaj, një nga prioritetet kryesore të Qeverisë është rritja e vazhdueshme e pagave të mësuesve dhe edukatorëve dhe kujdestarëve, për të cilën ne po punojmë dhe do të punojmë.

Me një dialog konstruktiv me sindikatat që janë partneri ynë i fortë, pagat e punonjësve në arsim dhe mbrojtjen e fëmijëve në periudhën 2017-2022 janë rritur me 21%. Me rritjen e fundit, një arsimtar i shkollës fillore tani merr pagë prej 24.786 denarë, plus punën e kaluar, që është një rritje prej 3.267 denarë plus punën e kaluar, për dallim nga viti 2016 kur paga e tij ishte 21.521 denarë. Paga e mësimdhënësve në arsimin e mesëm tani është 25.642 denarë dhe është rritur për 4.353 denarë plus punën e kaluar.

Në periudhën e kaluar nga viti 2017 deri në vitin 2022, me futjen e metodologjisë së re të llogaritjes, është arritur rritja më e madhe e pagave të punonjësve në kopshte. Në vitin 2017, një kujdestare në çerdhe ka marrë pagë prej 14.493 denarë. Në vitin 2022, paga mesatare e paguar për muajin shkurt të kujdestarit është 19.560 denarë plus punën e kaluar. Diferenca është 5.067 denarë më shumë në llogarinë e këtyre punëtorëve, plus kompensimi për punë të kaluar. Paga e edukatores në çerdhe në vitin 2017 ka qenë 19.200 denarë, ndërsa në vitin 2022 25.642 denarë plus kompensimi për punën e kaluar. Rritja këtu është 6.442 denarë, plus letrën e fundit.

Rritja e pagave për punonjësit në arsim dhe kopshte është në kohën e kësaj Qeverie dhe marrëveshjes kolektive të nënshkruar në 2019 në qershor. Debati për marrëveshjen e re kolektive është një shans për zgjidhje të përhershme të rritjes së vazhdueshme të pagave. Qeveria është e hapur për dialog për arritjen e një sistemi të rritjes së pagave që nuk do të jetë i kushtëzuar dhe i provokuar nga greva dhe pakënaqësi. Le të gjejmë së bashku një model rritjeje që, si me marrëveshjen e pagës minimale, do të lidhet me rritjen e pagës mesatare dhe rritjen e kostos së jetesës.

Ne inkurajojmë sindikatat, e cila ka treguar interes për qasjen e re, të vazhdojë dialogun dhe të marrë pjesë dhe të marrë përgjegjësinë për një zgjidhje të qëndrueshme të rritjes së pagave.

Kërkesat duhet të jenë realiste dhe të lindin nga ndjesia që dikton momenti. Në kushtet e krizës së jashtëzakonshme ekonomike botërore që nuk ka anashkaluar asnjë vend, madje as tonin, Qeveria në dialog të përbashkët me sindikatat përfaqësuese vazhdon të ofrojë zgjidhje sistematike që do të vazhdojnë rritjen e pagave për punonjësit në shkolla dhe kopshte, thuhet në kumtesën e qeverisë së RMV-së.