Propozim-buxheti për vitin 2023 në Kuvend, janë parashtruar mbi 250 amendamente

Në Parlament sot ka filluar debati për Propozim-buxhetin për vitin 2023. Për të do të debatojë Komisioni amë për financim dhe buxhet.

Rreth propozim Buxhetit janë parashtruar mbi 250 amendamente.

Projektbuxheti është përgatitur në përputhje me Ligjin e ri për Buxhet dhe me të duhet të mbahet rritja ekonomike, të kryhen rregullisht të gjitha obligimet e shtetit, të mbështeten reformat dhe proceset integruese evropiane të vendit.