Qeveria miratoi Planin Operativ për programet dhe masat aktive për punësime dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2022.

“Me këtë plan, përcaktohen programet, masat dhe shërbimet për punësim që do të sigurojnë hapjen e vendeve të reja të punës, mbështetjen për krijimin e vendeve të punës dhe rritjen e punësimit personave të papunësuar, veçanërisht të rinjve, të papunëve afatgjatë dhe shfrytëzuesve të së drejtës për ndihmë financiare nga mbrojtja sociale, si dhe mbështetja për personat e papunësuar të cilëve u është ndërprerë punësimi gjatë krizës së shkaktuar nga pandemia me KOVID-19, gjegjësisht nga data 11 mars 2020. Plani Operativ për punësim pritet të përfshijë 14.685 persona, ndërsa për programet, masat dhe shërbimet për punësim janë paraparë mbi 1,8 miliardë denarë.”,- deklaroi zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet Hoxha.