Njësia territoriale e zjarrfikjësve Strugë, sot ka pranuar pajisje të reja nga Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim. Pajisjet përmbajnë disa lloje mjetesh, një sistem shpëtimi për stabilizim dhe ngritje gjatë fatkeqësive natyrore, aksidenteve komplekse në trafik, si dhe pajisje të destinuara për shpëtim nga përmbytjet, të cilat mund të përdoren gjatë ndërhyrjeve, aksidenteve dhe fatkeqësive natyrore.
Kryetari Ramis Merko shprehu falënderim të madh për donacionin, por edhe për bashkëpunimin e deritanishëm dhe të ardhshëm me DMSH-në dhe drejtorin Bekim Maksuti.
“Ky donacion është i një rëndësie të madhe për njësinë zjarrfikëse në Strugë, por edhe për të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës dhe rajonit, me qëllim që të sigurohet mbrojtja dhe siguria e tyre kur është më e nevojshme”, tha Merko.