Me rastin e Ditës ndërkombëtare të gjuhës amë, ministrja e Kulturës Bisera Kostadinovska-Stojçevska sot do ta vizitojë shkollën fillore “Jashar Bej Shkupi” në komunën e Çairit.

Në Këtë shkollë mësimi zhvillohet në tre gjuhë, në gjuhën shqipe, maqedonase dhe turke.