Merko: Edhe një projekt i finalizuar në qendër të qytetit të Strugës

Përfundoi asfaltimi i rrugës “Boro Shain” duke përfshirë edhe rekonstruimin e kanalizimi atmosferik, ujësjellësin dhe modernizimin e infrastrukturës tokësore dhe të gjitha kabllove ekzistuese.
Me përfunundimin e këtij projekti lehtësohen kushtet për lëvizje të banorëve të kësaj lagjeje por edhe të gjithë qytetarëve që lëvizin në atë pjesë të qytetit.
Projektet infrastrukturore do të vazhdojnë edhe më tej, gjithmonë në shërbim të qytetarëve dhe për të mirën e qytetit!