Kanë përfunduar punimet për asfaltimin e rrugës prej te ura e “Haxhisë” e deri tek qendra lartë në fshatin Bogovinë.
Rregullimi i këtij aksi rrugorë ishte gjithashtu pjesë e programit parazgjedhor si nevojë e patjetërsueshme për gjithë banorët si arterie kryesore e fshatit.
Banorët e komunës së Bogovinës meritojnë një infrastrukturë të mirëfilltë, andaj deri në fund të mandatit secila rrugë dhe rrugicë do të duket e mirë rregulluar si duhet.
https://www.facebook.com/besnikemshiu/photos