Edhe pse Komuna e Tetovës dorëzoi te Ministria e Vetëqeverisjes Lokale (MVL) me 28 prill njoftimin për plotësimin e kushtit për shpërbërjen e Këshillit, MVL vetëm sot e pranoi shkresën, kjo erdhi pas pyetjeve të vazhdueshme të Portalb.mk se a e kanë pranuar të njëjtën dhe përgjigjeve të vazhdueshme se jo. Nga ministria njoftuan se arkivi në vend se ta përcjell shkresën te ato, të njëjtën e kishin dërguar te Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Ministria ka afat shtatë ditë nga sot që t’i propozojë Qeverisë për shpërbërje të këtij këshilli. Më pas Qeveria vendos për fatin e këtij këshilli sipas fuqisë ligjore, shkruan Portalb.mk.

“Kryetari Bilall Kasami do të duhet të qartësoj për çfarë negociata bëhet fjalë dhe cilët janë ata këshilltarë të shumicës që kanë kundërshtuar. Informata e fundit që kemi në këtë drejtim, dhe që mund të verifikohet publikisht nga evidenca arkivore dhe inçizimet e mbledhjeve të këshillit, është se arsyeja për shpërbërjen e këshillit dhe shkuarjen në zgjedhje të reja është mosrespektimi dhe shkelja e afateve ligjore nga udhëheqësia komunale. Tani, si rezultat i papërgjegjsisë të udhëheqësisë Komunale, Këshilli i Komunës detyrohet të shkojë në zgjedhje”, tha Abdullai.