Hapet thirrje e re për aplikim për ambasadorët e rinj evropianë, që është njoftuar në webalkans.eu.

Platforma Ambasadorë të rinj evropianë (YEA) është rrjet kreativë e aktivistëve të rinj nga e gjithë Ballkani Perëndimor (Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia). YEAs janë të llojllojshme, por të gjithë kanë vizion të përbashkët: Ballkani perëndimor i bashkuar në shumëllojshmërinë, mësimi për njëri tjetrin dhe së bashku për BE-në, zbatimi i projekteve kreative, aftësimi me aftësi të reja, ndërlidhja përmes rrjeteve sociale, organizmi i ngjarjeve inspiruese – gjithmonë të udhëhequr nga idea se aktivizimi rinor është mjeti më i fuqishëm për ndryshime shoqërore.

Qëllimi i rrjetit është të ndajë vlerat e BE-së dhe të rrisë ndërgjegjësimin për bashkëpunimin e Bashkimit Evropian me partnerët e tij në Ballkanin Perëndimor, të tregojë rezultate të dukshme të këtij bashkëpunimi, kontribut në dialogun politik për tema të ndryshme, mbështetje për rritjen e aktivizimi qytetar dhe puna e përbashkët për një të ardhme më të mirë.

Ambasadori i ri evropian është një aktivist i ri që e sheh veten si elokuent i mirë, i gatshëm për të ndarë vlerat e BE-së, për të marrë pjesë në projekte dhe ngjarje që lidhen me integrimin në BE, mbrojtjen e mjedisit, të drejtat e njeriut, artin dhe kulturën dhe teknologjitë e reja.

Mund të aplikojnë të gjithë të rinjtë e moshës 18 deri në 29 vjeç nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Aplikimet janë të hapura deri më 30 qershor.

Ditët e hapura të YEA do të organizohen nga Europe House dhe Delegacionet e BE-së nga rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe të gjithë të interesuarit mund të marrin pjesë në çdo ngjarje. Ambasadorët do të organizojnë gjithashtu një sesion onlajn në Ditën e Hapur të YEA ku të rinjtë mund të bashkohen lirisht dhe të bëjnë pyetje.

Më shumë informacion për orarin e ditëve të hapura mund të gjeni në faqen e mëposhtme të internetit – https://webalkans.eu/en/yea/events/yea-open-days-2022-in-the-western-balkans/.