Në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut duhet të vazhdojë debati për Propopzim-ligjin e Ligjit për pagë minimale.

Me ketë Propozim-ligjor, paga minimale nga muaji mars duhet të rritet në 18 mijë denarë nga 15.200 denarë aktuale. Me këtë ligj pritet të përfshihen rreth 80 mijë punëtorë të cilët pagën e muajit mars në muajin prill do të marrin për 45 orë më shumë.

Rritja e pagës minimale do të ndihmoet nga shteti me çka do të ndahen 16 milionë euro për mbulimin e kontributeve.

Propozim-ndryshimet janë në rend në Kuvend, ndërsa më herët kaloi komisionin amë për Punë dhe Politikë Sociale.