Komisioni kuvendor për financim dhe buxhet sot duhet të vazhdojë debatin për Propozim-buxhetin për vitin 2023. Komisioni ka nisur pardje debatin dhe sot është i dyti nga 10 ditët e planifikuara për diskutim.

Në buxhetin e propozuar për vitin e ardhshëm rritja është parashikuar në 2.9 për qind, ndërsa inflacioni 7.1 për qind.

Të hyrat e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 282 miliardë denarë dhe janë më të larta për 14,8 për qind në krahasim me vitin 2022, kurse shpenzimet në nivelin prej 324,8 miliardë denarë ose janë 12,6 për qind më të larta në krahasim me vitin 2022. Deficiti buxhetor është në nivelin 4.6 për qind të BPV-së së planifikuar. Për shpenzime kapitale, nga ana tjetër, janë planifikuar 48,9 miliardë denarë, ose rreth 52,3 në krahasim me planin për vitin 2022.

Janë dorëzuar 263 amendamente nga të gjitha partitë politike, prej të cilave rreth 200 janë të VMRO-DPMNE-së, nga ku kanë vlerësuar se Qeveria ka propozuar buxhet të pazhvilluar, joreal dhe inflacionist. Sipas Qeverisë, nga ana tjetër, me buxhetin e propozuar parashikohen para për të përballuar pasojat e krizës energjetike dhe inflacionit të shtuar dhe do të shlyhen rregullisht të gjitha detyrimet e shtetit, reformat dhe do të mbështeten proceset integruese evropiane të vendit.