Çdo i katërti do të bëhet pjesë e meta-universit në vitin 2026

Në vetëm katër vjet, deri në vitin 2026, një e katërta e popullsisë së botës do të “vendoset” në metaunivers, parashikon firma analitike Gartner në një raport të ri që shqyrton zhvillimin e konceptit modern.

Meta universi është një hapësirë ​​virtuale që funksionon vazhdimisht në të cilën njerëzit mund të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe me objektet dixhitale përmes avatarëve të tyre. Kompjuterët, tabletët, helmetat e realitetit virtual si dhe pajisje të tjera mund të përdoren për t’u lidhur me universin meta.

Sipas analistëve, platforma të tilla të realitetit virtual do të zhvillohen me shpejtësi, por teknologjia aktualisht është në një fazë të hershme zbatimi. Gartner parashikon që deri në vitin 2026 një e katërta e popullsisë së botës (25%) do të kalojë të paktën një orë në ditë në meta-univers.

Në të njëjtën kohë, analistët paralajmërojnë se industria aktualisht është e fragmentuar dhe për këtë arsye pjesëmarrësit e saj duhet të jenë të kujdesshëm kur investojnë në metafizikë.