Taulanti: “Vetëm me punë mundet të realizohet ëndrra”.

-Çmimet a janë rritur a jo?

Taulanti: “Nuk punojnë me benzinë këto”…