Arafat Muharremi riemërohet Drejtor i Drejtorisë së Policisë Financiare

Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut ka riemëruar, Arafat Muharremin, në postin e Drejtorit të Drejtorisë së Policisë Financiare.

Ndryshe, Arafat Muharremi këtë Drejtori e udhëheq që nga viti 2018.