Aktorja e njohur, Angelina Jolie, ka përmendur Kosovën, në çështjen e të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve.

Kjo për faktin, se ajo së fundi ka sjellë në treg botimin e saj më të ri, ”Njihni të drejtat tuaja dhe kërkojini ato”, të njëjtin të cilin, mund ta gjeni edhe në Kosovë.

Në një reagim të saj në Instagram, ajo madje edhe në gjuhën shqipe, ndahet mirënjohëse ndaj secilit aktivistë në Kosovë e Shqipëri, që zëshëm vepron për të drejtat e fëmijëve.

Ajo specifikon nenin 42 të Konventës e cila detyron qeveritë t’u sigurojnë fëmijëve të drejta të plota.

”Për t’i kërkuar të drejtat tuaja, duhet t’i njihni ato. Neni 42 i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve i detyron qeveritë të sigurohen që fëmijët dhe prindërit të jenë të vetëdijshëm për parimet dhe të drejtat e mbrojtura me konventë. Jam e lumtur që libri ynë për të drejtat e të rinjve tani është publikuar në Shqipëri, Kosovë, Poloni, Rumani dhe Moldavi, dhe ua dërgoj respektin tim të gjithë aktivistëve/eve që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në rajon dhe që përdorin të drejtën e tyre të jenë të zëshëm”.