Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, duke folur për çështjen e ish-ushtarëve të UÇK-së tha se 80 për qind e tyre janë sot në polici, ushtri dhe administratë publikere.

“Në Marrëveshjen NATO-UÇK është edukimi, trajnimi, sistematizimi i pjesëtarëve të UÇK-së, në saje të kësaj marrëveshje bëni evidencë në ushtrinë profesioniste, në polici, nëse nuk janë 80 për qind të ushtarëve të UÇK-së. Në administratë publike janë ushtarët e UÇK-së, përveç atyre që nuk kanë pasur kualifikimet e duhura”- tha Ahmeti.