20.2 milion euro për lidhjen e re rrugore Kërçovë – Dibër, flet drejtori Rustemi

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Ejup Rustemi, së bashku me kryetarin e Qeverisë së RMV-së, Dimitar Kovaçevskin dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve, Blagoj Boçvarskin dhe zëvendësdrejtorin e NPRRSH, Bllagojçe Tërpevskin, kryen inspektim në punët ndërtimore në ndërtimin e rrugës rajonale segmenti R2246 Izvor ( lidhja me A2) – Ura e Garës, në gjatësi prej 19 km në vlerë prej 20.2 milioni euro.

Rustemi gjithashtu e informoi kryeministrin Kovaçevski se kanë filluar aktivitetet për ndërtimin e segmentit rrugor me të cilën do të zvogëlohet kohëzgjatja e rrugëtimit.

“Me ndërtimin e segmentit Izvor – Ura e Garës, Komuna e Mavrovës dhe Rostushës do të fitoj lidhe të re rrugore midis qyteteve Kërçovë dhe Dibër si dhe do të zvogëlohet kohëzgjatja e rrugëtimit. Për këtë qëllim siguruam 20.2 milion euro, mjete nga buxheti i NP për Rrugë Shtetërore. Kontraktori i punëve ndërtimore Ilinden – Strugë filloi me punë dhe për momentin punohet në pastrimin e trasës, gërmimin e punimeve tokësore dhe ndërtimin e argjinaturës. Deri më tani kemi 20% të realizimit të punës”, deklaroi drejtori Rustemi.