Zv/ drejtori i DAP-it Abdulselam Selami informon se të ardhurat e muajit shkurt 2022 janë 7.898.517.795 denarë!

Raport mujor i Drejtorisë së të Ardhurave Publike, për të Ardhurat për muajin shkurt 2022 dhe krahasimi me shkurt 2021 dhe 2020!
Shuma është për 20,24% më e lartë në raport me shkurt 2021 dhe 30,49% më e lartë në raport me shkurt 2020! shkruan Selami.