Nisin bisedimet për rritjen e pensioneve

Propozim-ndryshimet e Ligjit për pagë minimale kaluan në Komisionin parlamentar për punë dhe politikë sociale.

Me propozim zgjidhjen ligjore, sipas ministres për Punë dhe Politikë Sociale Jovanka Trençevska po realizohet premtimi i dhënë dhe po përmirësohet standardi jetësor i punëtorëve.

“Të gjitha këto zgjidhje janë në interes të mbrojtjes së buxhetit familjar të secilës familje dhe përmirësimin e statusit ekonomik të punëtorit. Sigurojmë model të përshtatshëm të harmonizimit të lartësisë së pagës minimale si dhe rritjen e të njëjtës, nga marsi i këtij viti. Rritja e pagës minimale e imponoj nevojën edhe për sigurim e nivelit të caktuar të mbështetjes financiare të punëdhënësve për pagesën e pagës minimale”, theksoi Trençevska.

Sipas opozitës, nuk ka kurrfarë pengese për të pranuar amendamentet. Nga Qeveria i refuzuan amendamentet me sqarimin se pagat tjera do të rregullohen me akte tjera.