Në fund të festës së Fitër Bajramit, dëshiroj tu shpreh një faleminderim të madh Shoqatës Humanitare “Mektebi Kopshti i Xhennetit” nga Tetova, që sot organizuan shpërndarje të pakove për fëmijët e Klinikës Universitare për sëmundje të Femijëve. Gëzimi në fytyrat e fëmijëve, nuk përshkruhet me asnjë fjalë!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5589457427748798&set=pcb.5589468177747723