Muharem Asani sistemon dhe ngre në detyrë puntorët shqiptarë në doganë

Muharem Asani, zëvendës drejtor i doganve të Maqedonisë Veriut numëron disa suksese nga koha e marrjes së pozicionit ku Asani ka nënshkruar vendime të përhershme pune për puntoret të cilët ishin me vite në kontratë pune edhe atë numri i tyre arrin në 80 ku pritet deri në fund të vitit të kaloje numrin 100!

Asani fillimisht i ka sistemuar të punësuarit të cilët kanë qenë me status të pa definuar duke i kthyer ato në zyrtar doganor në pikat të ndryshme të shtetit.

Sipas zv. drejtorit Asani ky vit do të jetë një vit i sistemimit dhe pozicionimit të shqiptarëve në këtë insiticucion!