Në ditën e shëndetësisë, 7 prill, mjekët amë nga vendi nesër do të mbajnë sërish protestë paqësore para Ministrisë së Shëndetësisë.

“Qeveria nuk na ka plotësuar asnjë kërkesë. Këshilli Ekonomik i Qeverisë duhet të gjejë para për të rritur pikën e kapitulacioneve të mjekëve familjar, në mënyrë që t’i mbajmë mjekët e rinj dhe t’i paguajmë infermierët në përputhje me rrethanat”, thotë Lidija Çollakova-Dervishova, kryetare e Shoqatës së Mjekëve Privatë të Maqedonisë.