Me hyrjen e Alternativës në qeveri, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor në nivel shtetëror i takoi kësaj partie gjatë ndarjes së posteve. Kjo drejtori nga partia Alternativa i’a dha degës së Tetovës për udhëheqje.
Nga dita e sotme zyrtarisht drejtor i Fondit për sigurim pensional dhe invalidor në nivel shtetëror do të jetë Dritan Bexheti nga Tetova.