A do të ulet numri i komunave në Maqedoni?

Reduktimi i numrit të komunave dhe një model i ri i organizimit territorial dhe vetëqeverisjes lokale, si dhe zvogëlimi i numrit të qarqeve planifikuese, janë paketa e projekteve që po bisedohen në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, realizimi i së cilës ishte paraparë të përfundonte në vitin 2024. Por nëse Maqedonia do të ketë ndarje të re territoriale do të varet nga fakti nëse ministri i ri i vetëqeverisjes lokale, Risto Penov, do t’i shtyjë projektet. Tani për tani, sipas njoftimeve të ministrit të ri, nuk ka një disponim të tillë.

Penov në emisionin “Win ​​Win” të Telmës deklaroi se po punohet për reformën e Ligjit për organizimin e territorit, por edhe se situata politike për momentin është shumë e komplikuar për të hapur një debat publik për këtë.

  • Atmosfera politike është e vështirë që një pyetje e tillë të vihet në tryezë për debat. Parlamenti i bllokuar, tema që ndezin çështjet bullgare, dygjuhësia – tha Penov.

Ndryshimet e ligjeve në fushën e vetëqeverisjes lokale kërkojnë dy të tretat e shumicës dhe shumicën e Badenterit. Për shkak të kësaj, me shumë gjasa ministri i ri nuk ka ndërmend ta shtyjë projektin për momentin. Jozyrtarisht, me ligjet e reja, vetëqeverisja lokale duhet të marrë kompetenca më të mëdha dhe kjo për momentin nuk i shkon për shtat qeverisë, sepse shumica e komunave menaxhohen nga VMRO-DPMNE opozitare, transmeton Zhurnal.

Nga Ministria për vetqeverisje lokale mësohet se plani ka qenë ndryshimi strukturor i ligjeve për zhvillimin rajonal, për financimin e vetëqeverisjes lokale, për organizimin territorial dhe Ligjin për vetëqeverisje lokale. Projekti do të zhvillohej nga Ministria për vetqeverisje Lokale në bashkëpunim me UNDP-në dhe në konsultim me ekspertë të vetëqeverisjes lokale.

Siç mësohet, ideja e ish-ministrit për Punë Lokale Goran Milevski ishte që të propozojë modelin serb të funksionimit të komunave ku funksionojnë qytetet dhe komunat. Qytetet duhet të kenë kryetar komune, ndërsa komunat të drejtohen nga kryetari i komunës. Kryetari dhe kryetari i komunës do të kishin kredenciale dhe kompetenca të ndryshme, domethënë kryetari do të kishte kompetenca më të mëdha se kryetari i komunës. Propozohet edhe një model i ri i funksionimit të Qytetit të Shkupit, i cili do të zgjidhte paqartësitë aktuale, problemet apo mbivendosjet e pushteteve ndërmjet komunave dhe Qytetit të Shkupit, duke forcuar kompetencat e këshillave dhe mundësinë e zëvendësimit të kryetarëve të komunave. Gjithashtu ishte planifikuar të rivendosej statusi ligjor i komuniteteve lokale dhe urbane.

Struktura e re territoriale do t’i referohej zvogëlimit të numrit të bashkive, domethënë bashkimi i komunave më të vogla jofunksionale me bashkitë më të mëdha ose bashkimi i dy ose tre bashkive të vogla në një. Kjo do të kursente resurset, sepse siç thonë ata, tashmë jemi dëshmitarë se komunave të vogla po u mbarojnë mjetet, nuk mund të paguajnë komunale, të sigurojnë paga për administratën komunale, apo nuk kanë inspektorë.

Gjithashtu propozohet reduktimi i rajoneve të planifikimit nga tetë në gjashtë. Regjistrimi i fundit konstatoi se nuk ka kushte për tetë rajone planore në vend. Sipas nomenklaturës së BE-së, dy nga rajonet aktuale të planifikimit në vend nuk plotësojnë më kërkesat e nevojshme për një popullsi prej rreth 150 mijë banorësh, ndërsa një është në kufi. Kjo do të thotë se dy nga katër rajonet planifikuese – Vardari, Lindja, Verilindja dhe Juglindja – duhet të formohen në dy. Plani ishte që Enti i Statistikave të bënte një shpërndarje të rajoneve.

Gjatë zhvillimit të ndryshimeve ishte paraparë që të përfshihej kryesisht opinioni ekspert, BNJVL dhe të gjitha palët e përfshira në proces. Për ndryshimet e ligjeve nga vetëqeverisja lokale kërkohet dy të tretat dhe shumica e Badenterit.